powrót

Linia rozlewu Victoria Cymes

 
Sterowanie transportem rozlewu napojów. Sterowanie rozlewem i etykietarką.