ISO 9001:2000

ISO 9001:2000

W maju 2005r. przeprowadzony został audit certyfikujący  przez niemiecki instytut VDE. Efektem  było uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność naszego dotychczasowego systemu jakości z normą DIN EN ISO 9001:2000.