Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

 • projektowanie i budowa szaf sterowniczych oraz zasilających zgodnych z wymogami Dyrektyw Nowego Podejścia (np. 73/23/EEC, 89/336/EEC) - zarówno dla całych linii przemysłowych jak i dla poszczególnych maszyn; 
 • obsługa i zaopatrywanie klientów w komponenty automatyki przemysłowej
 • dobór i programowanie sterowników PLC uwzględniające indywidualne potrzeby klienta oraz możliwości programowanej linii lub maszyny (np.: sterowników firm Siemens, Beckhoff, B&R, Moeller, Modikon, Omron, itp.); 
 • ocena i doradztwo w zakresie zmian koniecznych i możliwych do przeprowadzenia w rozpatrywanym urządzeniu; 
 • generalne wykonawstwo od projektu po odbiór końcowy maszyny lub linii; 
 • wykonywanie modernizacji linii i maszyn już funkcjonujących; 
 • wykonywanie modernizacji maszyn pod kątem umożliwienia wystawienia deklaracji WE (znak CE) koniecznej podczas ich sprzedaży wewnątrz Wspólnoty Unii Europejskiej; 
 • wykonywanie dokumentacji technicznej roboczej i powykonawczej; 
 • pośrednictwo i pomoc w doborze i zakupie maszyn wykonawczych (transportery, owijarki, etykieciarki, itp.); 
 • wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz modeli 3D; 
 • wykonywanie wizualizacji pracy linii i maszyn, sterowania dotykowego, systemu we/wy rozproszonych, zapewnienie współpracy ze stanowiskiem komputerowym oddalonym od sterowanej linii, itp.