Pomiary odbiorcze i okresowe
25.11.2013
Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, stacjach paliw, rozdzielnicach na halach produkcyjnych, placach budowy, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, w zakresie:
 * pomiaru rezystancji izolacji,
 * pomiaru impedancji pętli zwarciowej,
 * sprawdzenia obwodów z wyłącznikami różnicowo-prądowymi
 * pomiaru rezystancji uziemień

Rodzaje pomiarów:

Pomiary odbiorcze: wykonana instalacja elektryczna oraz podłączone na stałe do niej urządzenie musi zostać sprawdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne. Wykonanie protokołu z wynikiem pozytywnym przeprowadzonych badań daje uwierzytelnienie poprawności połączeń badanej instalacji lub urządzeń nadając status "dopuszczonej do eksploatacji".
Pomiary okresowe: są pomiarami wystawionymi przez osobę uprawnioną, zatwierdzające poprawne działanie instalacji oraz pełną ochronę przeciwporażeniową osób korzystających z tej instalacji, w określonym czasookresie.

powrót